Đăng Nhập
Địa danh nào trong ngôn ngữ Tày - Nùng có nghĩa là "núi hoa"?
A. Phia Moóc
B. Phia-Bi-cóc
C. Phia Đeng
D. Phia Đin
Đỉnh Phia-Bi-cóc cao 1578 mét, nằm ở phía Bắc cảu tỉnh Bắc Kạn, theo ngôn ngữ Tày Nùng có nghĩa là núi hoa
Theo quan niệm dân gian, phụ nữ vừa sinh xong không nên làm gì?
A. Ngủ
B. Ăn
C. Tắm
D. Cho con bú
Hình ảnh "túi ba gang" gắn với câu chuyện cổ tích nào?
A. Tấm cám
B. Cây tre trăm đốt
C. Cây khế
D. Thạch sanh
Tử nào sau đây dùng để miêu tả vẻ đẹp của ngọn núi?
A. Mảnh mai
B. Gầm gào
C. Cuồn cuộn
D. Hùng vỉ
Cây sáo trong dàn nhạc dân tộc thường được làm bằng gì?
A. Nhựa
B. Gỗ
C. Trúc
D. Nhôm

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122607
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: