Đăng Nhập
Để đo nhiệt độ của hơi nước sôi, người ta dùng dụng cụ gì?
A. Nhiệt kế rượu
B. Nhiệt kế thủy ngân
C. Nhiệt kế y tế
D. Nhiệt kế dầu
Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng có đặc điểm gì?
A. Tăng dần
B. Giảm giần
C. Không thay đổi
D. Lúc tăng, lúc giảm
Thác nước chảy từ trên cao xuống là do:
A. Nước ở trên cao
B. Không có gì cản
C. Trọng lực
D. Mật đất nhấp nhô
Trường hợp nào sau đây xuất hiện lực đàn hồi?
A. Quả bóng cao su trên nước
B. Quả bóng đập vào tường
C. Lò xo để tự nhiên
D. Tờ giấy gập đôi
Trong các dụng cụ sau đây, dụng cụ nào không được coi là đòn bẩy?
A. Cái kìm
B. Cái cân đòn
C. Cái kéo
D. Cái đinh vít

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122607
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: