Đăng Nhập
Bệnh mù màu, máu khó đông là những bệnh tuân theo quy luật di truyền nào?
A. Di truyền đột biến
B. Di truyền chéo
C. Di truyền có hại
D. Di truyền tốt
Hiện tượng trao đổi các đoạn tương ứng giữa 2 trong 4 sợi Cromatit của cặp NST tương đồng, xảy ra ở kì đầu của quá trình giảm phân, được gọi là hiện tượng gì?
A. Trao đổi đột biến
B. Trao đổi đoạn
C. Trao đổi nhiễm sắc thể
D. Trao đổi chất
Hãy nêu rõ tính chất của cơ?
A. Bơm máu
B. Hoạt động
C. Co
D. Co và giãn
Các tế bào máu gồm những yếu tố nào?
A. Hồng cầu
B. Bạch cầu
C. Tiểu cầu
D. Hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu
Di chỉ Đàn Xã Tắc được phát hiện năm nào?
A. 2000
B. 2002
C. 2004
D. 2006

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122605
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: