Đăng Nhập
Các loại thẻ nhớ và bút nhớ USB sử dụng công nghệ gì để đọc, ghi dữ liệu?
A. Photoshop
B. Corel Draw
C. Illustrator
D. Flash
Hiệp định Paris được ký vào ngày nào?
A. 12/04/1976
B. 17/01/1974
C. 27/02/1968
D. 27/01/1973
Trận mở màn cho chiến dịch mùa xuân 1975?
A. Điện Biên Phủ
B. Buôn Ma Thuật
C. Cà Mau
D. Bình Định
Người 2 lần đoạt giải Nobel?
A. Anhxtanh
B. Acsimet
C. Marie Curie
D. Newton
Việt Nam trở thành thành viên của hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào ngày tháng năm nào?
A. 28/7/1995
B. 28/7/1996
C. 28/7/1997
D. 28/7/1998

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122607
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: