Đăng Nhập
Những vị nữ tướng: Lê Chân, Vũ thị Nương là nữ tướng của cuộc khởi nghĩa nào?
A. Yên Thế
B. Lam Sơn
C. Hai Bà Trưng
D. Bà Triệu
Biểu tượng giải thưởng của liên hoan phim Canner là gì?
A. Bông Sen Vàng
B. Mâm Sôi Vàng
C. Cành Cọ Vàng
D. Cành Cau Vàng
Thập Đạo Tướng quân là ai?
A. Trần Hưng Đạo
B. Lê Hoàn
C. Nguyễn Sơn
D. Trần Quốc Tuấn
Tên gọi Việt Nam có từ năm nào?
A. 1801
B. 1802
C. 1803
D. 1804
Lưỡng hà nhằm chỉ khu vực nào trên thế giới?
A. Đông Á
B. Tây Á
C. Bắc Á
D. Nam Á

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122485
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: