Đăng Nhập
Nescate là tên gọi của cái gì trong thế giới Công nghệ thông tin?
A. Ngôn ngữ lập trình
B. Game
C. Projector
D. Trình duyệt
Theo tiêu chí của Hiệp hội Thiên văn học Quốc tế(IAU) 2006 hành tinh nào bị loại, xếp vào loại hành tinh lùn?
A. Sao Hải Vương
B. Sao Thiên Vương
C. Sao Diêm Vương
D. Sao Mộc
Tên của các hành tinh trong hệ Mặt Trời, xét theo sự tăng dần khoảng cách từ Mặt Trời: gồm bốn hành tinh đá Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, và Sao Hỏa, bốn hành tinh khí khổng lồ Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, và Sao Hải Vương (Sao Diêm Vương đã từng được xếp vào nhóm này nhưng hiện tại bị loại ra do không đáp ứng được tiêu chí ba trong định nghĩa của IAU 2006).
Bánh Ít lá gai là đặc sản vùng nào ở Việt Nam?
A. Bình Thuận
B. Bình Định
C. Đồng Tháp
D. Nam Định
H, D, T là 3 đồng vị của nguyên tố nào?
A. Heli
B. Titan
C. Hidro
D. Đồng
Tên thật của nhân vật Conan trong bộ truyện tranh hấp dẫn Conan?
A. Conan
B. Ranma
C. Dekhi
D. Shinichi

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122608
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: