Đăng Nhập
Đâu là tiếng kêu của con dê?
A. Be be
B. Qoác qoác
C. Cạc cạc
D. Gâu gâu
Từ nào miêu tả dáng điệu rụt rè, thiếu tự nhiên vì e thẹn?
A. Bén mạng
B. Bẽn lẽn
C. Thập thò
D. Thậm thụt
Từ nào để dùng chỉ những người có dáng ông lớn, bà lớn?
A. Bệ vệ
B. Lê thê
C. Khúm núm
D. Dặt dè
Từ nào để miêu tả màu sắc?
A. Biền biệt
B. Biêng biếc
C. Bí rị
D. Bồng bềnh
Từ nào để miêu tả khoảng cách?
A. Biêng biếc
B. Biền biệt
C. Lia lịa
D. Bõm bẽm

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122605
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: