Đăng Nhập
Ai là vợ của Kri-lin trong truyện '7 viên ngọc rồng' nổi tiếng thế giới?
A. Chi-chi
B. Bum-ma
C. Robo Póc
D. Bi-den
Ai là vợ của Sôn-gô-ku trong truyện '7 viên ngọc rồng' nổi tiếng thế giới?
A. Bum-ma
B. Chi-chi
C. Robo Poc
D. Biden
Ai là con gái rượu của nhà vô địch thế giới Santa tóc xù trong truyện '7 viên ngọc rồng' nổi tiếng thế giới?
A. Biden
B. Bum-ma
C. Chi-chi
D. Robo Póc
Công ty điện tử Capsule của ai trong truyện '7 viên ngọc rồng' nổi tiếng thế giới?
A. Chi-chi
B. Sôn-gô-ku
C. Bum-ma
D. Ca-đíc
Trong truyện '7 viên ngọc rồng' nổi tiếng thế giới, rồng thiêng xuất hiện lần đầu tiên ở tập thứ mấy?
A. Tập 2
B. Tập 3
C. Tập 6
D. Tập 9

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122485
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: