Đăng Nhập
Năm 2003 thành phố Xanh Pêtécpua của Nga kỉ niệm bao nhiêu năm thành lập?
A. 200 năm
B. 400 năm
C. 300 năm
D. 250 năm
Trong triều đại nhà Trần, viên tướng nào sau đây thành công trong nghề kinh doanh?
A. Lý An Khánh
B. Trần Nguyên Hán
C. Trần Đại La
D. Trần Khánh Dư
Trong thời gian bị bãi chức, Trần Khánh Dư về đất cũ của cha mình (thượng tướng Trần Phó Duyệt) ở Chí Linh, Hải Dương làm nghề buôn bán than để sống. Tác giả các bộ sử cũ, với quan điểm "sĩ, nông, công, thương", coi việc ông buôn than, bán nón là nghề "hèn mọn".Trong thời gian làm tướng ông cũng kinh doanh. Đây là điểm đặc biệt ở ông, khác với nhiều quan lại chỉ sống nhờ bổng lộc do chức tước, không quan tâm đến sản xuất và kinh doanh.Ông cũng nổi tiếng về tính "con buôn" khi đối xử với dân chúng và binh lính, chẳng hạn như khi ông trả lời vua Trần năm 1296 là "Tướng là chim ưng, dân lính là vịt, dùng vịt để nuôi chim ưng thì có gì là lạ?". Đại Việt Sử ký Toàn thư có viết: Khánh Dư tính tham lam, thô bỉ, những nơi ông ta trấn nhậm, mọi người đều rất ghét. Nhân Tông chỉ tiếc ông có tài làm tướng, nên không nỡ bỏ mà thôi.
Ở các loài vật có vú các đốt xương cổ đều hiếm khi vượt quá con số mấy?
A. 10
B. 32
C. 7
D. 15
Đường xích đạo chạy qua bao nhiêu quốc gia?
A. 12
B. 13
C. 14
D. 15
Hãng phim đầu tiên Việt Nam thành lập có tên gì?
A. Asia phim
B. Sài Gòn phim
C. Hãng phim Thống Nhất
D. Hãng phim Bông Sen

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122429
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: