Đăng Nhập
Hà Nội thuộc múi giờ thứ mấy?
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
Con sông nào có lưu lượng nước lớn nhất thế giới?
A. Sông Amazon
B. Sông Nil
C. Sông Vônga
D. Sông Hoàng Hà
Nhà bác học đầu tiên đưa ra khái niệm nguyên tử là:
A. Men-đê-lê-ếp
B. La-voa-di-ê
C. Đê-mô-crit
D. Rơ-dơ-pho
Electron được ai tìm được vào năm 1897?
A. Rơ-dơ-pho
B. Tôm-xơn
C. Chat-wich
D. Cu-lông
Trong mọi nguyên tử đều có
A. Proton và Electron
B. Proton và Nơtron
C. Nơtron và Electron
D. Proton, Nơtron, Electron

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122605
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: