Đăng Nhập
Đâu là tên một loại mèo?
A. Bí
B. Bầu
C. Mướp
D. Dưa
Đâu là tên một loại chó?
A. Viết
B. Mực
C. Sách
D. Vở
Trái nghĩa với "nhăn nhúm" là gì?
A. Rúm ró
B. Nhàu nhỉ
C. Nhăn nheo
D. Phẳng phiu
Đâu là tên một màu tóc?
A. Muối ớt
B. Muối tiêu
C. Muối chanh
D. Muối mắm
Các địa danh ba miền Đoan Hùng, Phúc Trạch, Biên Hòa có chung loại quả gì đặt sản nổi tiếng?
A. Quýt
B. Bưởi
C. Táo
D. Lê

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122485
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: