Đăng Nhập
Vật nào không nằm trong "An Nam tứ đại khí" của Việt Nam?
A. Tháp Báo Thiên
B. Chuông Quy Điền
C. Chùa một cột
D. Vạc Phổ Minh
Cực Bắc của nước ta nằm ở tỉnh nào?
A. Cao Bằng
B. Bắc Cạn
C. Hà Giang
D. Tuyên Quang
Khi vào Việt Nam, sông MeKong chảy qua tỉnh nào đầu tiên?
A. Lâm Đồng
B. An Giang
C. Bến Tre
D. Đaklak
Nhân vật Thánh Gióng đã có công dẹp tan quân giặc nào?
A. Minh
B. Thanh
C. Chămpa
D. Ân
Liên hoan phim Cannes thường được tổ chức vào tháng nào trong năm?
A. Tháng 1
B. Tháng 8
C. Tháng 12
D. Tháng 5

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122609
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: