Đăng Nhập
Đâu là tên một loại bèo?
A. Hoa dâu
B. Hoa cải
C. Hoa dừa
D. Hoa mướp
Nhà du hành vũ trụ Phạm Tuân đã mang thứ gì khi bay vào vũ trụ?
A. Con chó
B. Cây xương rồng
C. Bèo hoa dâu
D. Con mèo
Cây nào đã tạo nên một cuộc cách mạng nông nghiệp ở Châu Á?
A. Bèo Tây
B. Bèo hoa dâu
C. Bèo cám
D. Bèo tai lợn
Nhờ khả năng chuyển hóa nitơ, bèo hoa dâu đã tạo nên một cách mạng nông nghiệp cho trồng lúa nước ở châu Á. Khi ruộng lúa ngập nước, bèo hoa dâu được phát triển để thu nitơ. Khi ruộng lúa cạn, bèo chết để lại nguồn phân đạm tự nhiên (là loại phân xanh).
Loại cây bèo nào dùng chữa bệnh mẫn ngứa, nám da?
A. Bèo cái
B. Bèo tây
C. Bèo hoa dâu
D. Bèo tấm
Cách mạng màu ở Châu Âu thuộc Liên Xô cũ vào những năm 2000 là cách mạng cho lĩnh vực gì?
A. Công nghiệp
B. Nông nghiệp
C. Chính trị
D. Tôn giáo

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122429
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: