Đăng Nhập
Nairobi là thủ đô của quốc gia nào trong các quốc gia sau đây?
A. Kenya
B. Kyrgyzstan
C. Kazakhstan
D. Kuwait
Riga là thủ đô của quốc gia nào trong các quốc gia sau đây?
A. Latvia
B. Lebanon
C. Lesotho
D. Libya
Beirut là thủ đô của quốc gia nào trong các quốc gia sau đây?
A. Lesotho
B. Libya
C. Liechtenstein
D. Lebanon
Maseru là thủ đô của quốc gia nào trong các quốc gia sau đây?
A. Lesotho
B. Libya
C. Luxembourg
D. Lào
Monrovia là thủ đô của quốc gia nào trong các quốc gia sau đây?
A. Libya
B. Liberia
C. Liechtenstein
D. Luxembourg

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122608
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: