Đăng Nhập
Trong các chương trình sau đây, chương trình nào dùng để duyệt Web?
A. Firefox
B. Opera
C. Paint
D. Firefox và Opera
Người ta thường nói: "... càng già càng cay"
A. Ớt
B. Tỏi
C. Hành
D. Gừng
Khi còn nhỏ em mặc áo xanh, khi lớn hơn anh em mặc áo đỏ! Đó là quả gì?
A. Quả mận
B. Quả quýt
C. Quả ớt
D. Quả bầu
Trong các loại quả sau đây, quả nào có vị chua nhất?
A. Chanh
B. Ớt
C. Mận
D. Nhãn
Trong các phương tiện sau đây, phương tiện nào đi xa nhanh nhất?
A. Trực thăng
B. Ô tô
C. Máy bay phản lực
D. Tàu hỏa

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122485
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: