Đăng Nhập
Lễ hội Chín Mường là lễ hội truyền thống đươch tổ chức tại tỉnh nào?
A. Thanh Hóa
B. Hào Bình
C. Nghệ An
D. Phú Thọ
Huyện Quý Phong, Nghệ An
Món bò bít tết thường ăn với thứ gì?
A. Khoai sọ rán
B. Khoai lan rán
C. Khoai tây rán
D. Khoai môn rán
Trò chơi nào của trẻ em sử dụng nguyên tắc đòn bẩy trong vật lý?
A. Cầu trược
B. Đu quay
C. Bập bênh
D. Ngựa gỗ
Trò chơi nào của trẻ em sử dụng nguyên tắc con lắc đơn trong vật lý?
A. Ngựa gỗ
B. Cầu trược
C. Bập bênh
D. Đu quay
Thí sinh nước nào đã đạt giải nhất lĩnh vực Điện- Cơ khí tai hôi thi Khoa Học Kỷ Thuật quốc tế(ISEF) 2012?
A. Trung Quốc
B. Việt Nam
C. Hàn Quốc
D. Ấn Độ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122605
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: