Đăng Nhập
Trong tam giác giao điểm của ba đường phân giác được gọi là gì của tam giác?
A. Trọng tâm
B. Trực tâm
C. Tâm đường tròn nội tiếp
D. Tâm đường tròn ngoại tiếp
Lãnh thổ của quốc gia nào sau đây nằm trên hai châu lục?
A. Ai Cập
B. Pa-pua Niu Ghi-nê
C. Ma-đa-gát-ca
D. A-rập-xê-út
Lãnh thổ Ai Cập nằm trên Châu Á và Châu Phi
"Core i" được đặt cho bộ phận nào trong máy tính?
A. ram
B. main
C. chíp
D. ổ cứng
core là con chíp thế hệ mới !
Nước nào còn được người Việt trước thế kỷ 20 phiên âm là Y Diệp?
A. Ai Cập
B. Ấn Độ
C. Thổ nhỉ kỳ
D. Thái Lan
Tây Tạng là một vùng đất thuộc quốc gia nào?
A. Ấn Độ
B. Mông Cổ
C. Nê-pan
D. Trung Quốc
Tây Tạng là một phần của lãnh thổ Trung Quốc

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122429
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: