Đăng Nhập
Đâu là hình ảnh đặc trưng trong lễ Halloween?
A. Quả bí ngô
B. Cô tiên
C. Quả táo
D. Con tuần lộc
5
Câu thơ "Cháu thương bà biết mấy nắng mưa, lên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói.." nằm trong bài thơ nào?
A. Bếp lửa
B. Đồng chí
C. Mẹ ốm
D. Sao không về Vàng ơi
5
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đều giáp với Lào phía nào?
A. Đông
B. Tây
C. Nam
D. Bắc
4
Thủ đô của Cuba là gì ?
A. U-lan-ba-to
B. I-xtam-bun
C. Bu-da-pet
D. La-ha-ba-na
Từ nào sau đây không dùng để miêu tả tâm trạng của con người.
A. Bâng khuâng
B. Thình thịch
C. Ngơ ngẩn
D. Thẩn thơ
3

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122485
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: