Đăng Nhập
Vị vua nào đã cho xây dựng Văn Miếu?
A. Lý Thánh Tông
B. Lý Nhân Tông
C. Lý Chiêu Tông
D. Lý Thái Tổ
Vị vua nào đã cho xây dựng Quốc Tử Giám?
A. Lý Thánh Tông
B. Lý Nhân Tông
C. Lý Chiêu Tông
D. Lý Thái Tổ
Cha của Trần Quốc Tuấn là ai?
A. Trần Liễu
B. Trần Hưng Đạo
C. Trần Khát Chân
D. Trần Quốc Toản
Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do ai lãnh đạo?
A. Lê Lợi
B. Trần Hưng Đạo
C. Trần Khát Chân
D. Trần Quốc Tuấn
Ai là người được mệnh danh là “Tam nguyên yên đổ”?
A. Nguyễn Bỉnh Khiêm
B. Nguyễn Đình Chiểu
C. Nguyễn Khuyến
D. Tú Xương

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122485
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: