Đăng Nhập
Biểu tượng cho du lịch Vịnh Hạ Long?
A. Hòn Trống Mái
B. Hòn Tre
C. Hòn Đá
D. Hòn Sỏi
Từ viết tắt của màn hình tinh thể lỏng?
A. LCD
B. LED
C. LVD
D. LCC
Lạc đà có thể mất tối đa lượng nước bằng bao nhiêu % trọng lượng cơ thể mà vẫn tồn tại được?
A. 20 %
B. 30 %
C. 50 %
D. 70 %
Tại sao thú mỏ vịt đẻ trứng nhưng vẫn được xếp vào lớp thú?
A. Vì chúng sống bầy đàn
B. Vì chúng nuôi con bằng sữa mẹ
C. Vì chúng là gia cầm
D. Vi chúng rất khôn ngoan
Bộ Dơi thuộc lớp nào?
A. Thú
B. Bọ
C. Bò sát
D. Lông vũ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122485
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: