Đăng Nhập
'Gươm mài đá, đá núi cũng mòn' có trong tác phẩm nào của Nguyễn Trãi?
A. Ức Trai thi tập
B. Hịch Tướng sỹ
C. Bình Ngô đại cáo
D. Lục Văn Tiên
Vào lúc nào thì chúng ta chuyển động quanh mặt trời nhanh hơn?
A. Sáng
B. Trưa
C. Chiều
D. Tối
Khi ghép cây bằng cách ghép mắt, mắt ghép được ghép vào bộ phận nào của cây?
A. Gần gốc cây
B. Gần ngọn cây
C. Trên cành cây
D. Phần giữa thân
Năm châu Phi 1960, có bao nhiêu nước ở châu Phi giành được độc lập dân tộc?
A. 6
B. 17
C. 38
D. 59
Trong thần thoại HyLạp, người anh hùng nào đã lấy cắp lửa của thần linh cho loài người?
A. Akhil
B. Hecculơ
C. Thêxê
D. Prômêtê

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122606
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: