Đăng Nhập
Theo ngụ ngôn La-Phông-Ten con cáo đã chê loại quả nào còn xanh?
A. Táo
B. Mít
C. Ổi
D. Nho
Từ nào còn thiếu trong câu "Ai ơi chơi lấy kẻo già/...mọc có lứa, người ta có thì"?
A. Khoai
B. Măng
C. Sắn
D. Đậu
Tháp nào sau đây ở Huế
A. Tháp Rùa
B. Tháp Bút
C. Tháp Phổ Minh
D. Tháp Phước Duyên
Ai là tác giả các ca khúc "12h", "Thành thị", "Yêu"?
A. Nguyễn Duy Hùng
B. Võ Thiện Thanh
C. Nguyễn Xích Lô
D. Lưu Hà An
Nước mặn tự nhiên thường có ở đâu?
A. Sông
B. Đầm
C. Ao
D. Biển

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122609
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: