Đăng Nhập
Cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy cồng thực dân Pháp do ai chỉ huy?
A. Hoàng Hoa Thám
B. Đinh Công Tráng
C. Nguyễn Thiện Thuật
D. Phạm Bá Vành
Cuộc khởi nghĩa hưởng ứng của phong trào Cần Vương ở các vùng nhiều lau sậy của Hưng Yên từ năm 1885-1892 đã gây cho địch nhiều thiệt hại nặng nề
Trong các cuộc khởi nghĩa chồng thực dân Pháp, cuộc khởi nghĩa nào đã kéo dài nhất?
A. Khởi nghĩa Ba Đình
B. Khởi nghĩa Yên Thế
C. Khởi Nghĩa Hương Khê
D. Khởi nghĩa Thái Nguyên
Thái Nguyên (8/1917-1/1918); Hương Khê: (1885-1896); Ba Đình: (1886-1887); Yên Thế (1885-1913) do Hoàng Hoa Thám Lãnh đạo
Đền thờ vua nhà Mạc hiện nay ở đâu?
A. Lạng Sơn
B. Thanh Hóa
C. Bắc Ninh
D. Hải Phòng
Đền thờ ở Nuis Voi - Huyện An Lão - Hải Phòng
Nhà có người đẻ ngày xưa thường treo cái gì để khách đến chơi biết mà không vào (kiêng kỵ)?
A. Lá khoai môn
B. Yếm đào
C. Vải lụa
D. Cái dép
Thường thì người ta treo một cành cây (thường là lá khoai môn), một cục than và 7 hoặc 9 đồng tiền để người ta biết không vào tránh cho bé sơ sinh bị sài nếu vía người đó không lành.
Làng nào nổi tiếng và được mệnh danh là "làng tiến sĩ"?
A. Làng Lệ Mật
B. Làng Chàng
C. Làng Mộ Trạch
D. Làng Đường Lâm
Có khoảng 36 vị tiến sĩ từ đời Nhà Trần đến Hậu Lê, trong 82 bia còn lại ở Quốc Tử Giám có 13 bia ghi yên tuổi người làng Mộ Trạch

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122481
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: