Đăng Nhập
Nhà thơ Tố Hữu viết "Nhân tình nhắm mắt chưa xong. Ai biết hậu thế khóc cùng Tố Như" để tưởng nhớ đế thi sỹ nào?
A. Nguyễn Du
B. Nguyễn Trải
C. Nguyễn Khuyến
D. Nguyễn Bỉnh Khiêm
Theo địa lý hoang mạt nào có diện tích lớn nhất thế giới?
A. Sa ha ra
B. Bắc cực
C. Nam cực
D. Go-bi
Năm 1520 trong chuyến hải trình vòng quanh thế giới Magellen đã đặt tên cho đại dương nào?
A. Đại Tây Dương
B. Thái Bình Dương
C. Ấn Độ Dương
D. Bắc Băng Dương
Ferdinand Magellan, nhà thám hiểm hàng hải người Bồ Đào Nha, được coi là người đầu tiên thực hiện chuyến du hành vòng quanh thế giới
Quặn nào sau đây có hàm lượng sắt lớn nhất?
A. Xidenrit
B. Hematit
C. Manhetit
D. Pirit
Fe23O4
Con vật nào sau đây có thể bắt chước tiếng người?
A. Chó
B. Lừa
C. Mèo
D. Vẹt

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122485
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: