Đăng Nhập
Nguyên liệu làm món dưa của người dân vùng trung du Phú Thọ thường là gì?
A. Lá su hào
B. Lá sắn
C. Lá bắp cải
D. Lá cải xanh
Núi Fansipan cao nhất Việt Nam ở tỉnh Lào Cai. Tên núi có nghĩa là gì?
A. Núi trời
B. Phiến đá lớn
C. Núi cao
D. Nóc nhà
Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế có tên viết tắt là gì?
A. DEVO
B. OECD
C. DCEI
D. ODOC
Tác phẩm "Trong Lòng Mẹ" là của nhà văn nào?
A. Ngô Tất Tố
B. Nguyễn Quang Sáng
C. Nguyên Hồng
D. Minh Huệ
Hồ "Than Thở" ở thành phố Đà Lạt còn có tên gọi khác là:
A. Hồ Sương Mai
B. Hồ Bán Nguyệt
C. Hồ Vọng Phu
D. Hồ 2 Mộ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122485
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: