Đăng Nhập
Trong các con vật sau đây, con nào là biểu tượng của nước Úc?
A. Gấu Trúc
B. Kangaroo
C. Ngựa Vằn
D. Hưu cao cổ
Nước mắm được chiết suất từ loài động vật nào sau đây?
A. Dế
B. Giun
C. Cá
D. Tôm
Loài hoa nào luôn hướng về phía mặt trời?
A. Hoa mười giờ
B. Hoa hồng
C. Hoa đồng tiền
D. Hoa hướng dương
Cầu vồng có bao nhiêu màu cơ bản?
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
Bình Ngô Đại Cáo do ai sáng tác?
A. Nguyễn Trãi
B. Nguyễn Ánh
C. Nguyễn Khuyến
D. Nguyễn Du

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122429
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: