Đăng Nhập
"Gà mái ghẹ" là gà gì?
A. Gà mái non sắp đẻ
B. Gà mái già
C. Gà mái đang lớn
D. Gà mái mơ
Mèo "tam thể" là mèo có bộ lông cơ bản như thế nào?
A. Ba màu
B. Hai màu
C. Xám
D. Trắng
Lão Hạc trong tác phẩm của Nam Cao có nuôi một con vật gì?
A. Chó
B. Mèo
C. Lợn
D. Dê
Con chó của Lão Hạc trong tác phẩm của nhà văn Nam Cao có tên là gì?
A. Bạc rê
B. Đốm
C. Vàng
D. Mực
Để chê bai ai đó là một người chậm chạp người ta dùng thừ gì?
A. Lề mề
B. Lề thói
C. Lề lối
D. Lê thê

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122605
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: