Đăng Nhập
Thăng Long được đổi tên thành Hà Nội từ năm nào ?
A. 1830
B. 1831
C. 1832
D. 1833
Thăng Long được chia làm 36 phố phường từ triều đại nào?
A. Lê
B. Lý
C. Trần
D. Nguyễn
"Nhật ký trong tù” gồm bao nhiêu bài?
A. 130
B. 131
C. 132
D. 133
Bia Tiến sĩ được dựng ở Văn Miếu năm nào?
A. 1482
B. 1484
C. 1486
D. 1488
Chương trình một-ba-năm do Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt thực hiện chương trình này có số hiệu văn bản là 135/1998/QĐ-TTg. là chương trình gì?
A. Xóa đói giảm nghèo
B. Trồng rừng
C. Giao đất giao rừng
D. Xóa bỏ nhà tạm

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122609
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: