Đăng Nhập
Chùa Yên Tử nằm ở tỉnh nào?
A. Quảng Ninh
B. Ninh Bình
C. Bắc Ninh
D. Hải Dương
Bắt đầu từ năm nào, giải thưởng báo chí Việt Nam có thêm giải cho đề tài thiếu nghi, nhi đồng và dân tộc, miền núi?
A. 2000
B. 2001
C. 2002
D. 2003
Đâu không phải là một tính chất của phép cộng?
A. Giao hoán
B. Kết hợp
C. Trung hòa
D. Bù trừ
Tế bào sinh dục (trứng, tinh trùng) còn gọi là gì?
A. Giao hợp
B. Hợp tử
C. Giao tử
D. Giao cấu
Kế hoạch và dàn ý giờ lên lớp của giáo viên gọi là gì?
A. Phương án
B. Giáo chủ
C. Bản án
D. Giáo án

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122481
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: