Đăng Nhập
Nghị định thư Kyoto là nghị định về vấn đề gì?
A. Biến đổi khí hậu
B. Động vật bị tuyệt chủng
C. Hàng tiêu dùng
D. Nhiên liệu
Con vật nào là biểu tượng của đất nước Myanma?
A. Đại bàng
B. Hổ
C. Chim công
D. Cá voi
Người con gái quận Cửu Chân, họp quân trong núi, đánh phá thành ấp..." là câu nói về nhân vật nào?
A. Bà Triệu
B. Trưng Trắc
C. Trưng Nhị
D. Bùi thị Xuân
Thành phố nào từng là cố đô của nước cộng hòa Pakistan?
A. Islamabad
B. Lahore
C. Peshawar
D. Karachi
Đâu là tên loại rượu truyền thống của đồng bào Tây Nguyên?
A. Rượu ống
B. Rượu que
C. Rượu vòi
D. Rượu cần

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122606
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: