Đăng Nhập
Nước ta chính thức lấy tên là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào năm nào?
A. 1973
B. 1974
C. 1975
D. 1976
Tam giác có ba cạnh a, b, c thoả mãn đẳng thức a² + b² = c² là tam giác gì?
A. Tam giác nhọn
B. Tam giác cân
C. Tam giác vuông
D. Tam giác đều
Ai là tác giả của “Đại Việt sử kí toàn thư”?
A. Nguyễn Du
B. Nguyễn Trãi
C. Ngô Sĩ Liên
D. Đỗ Bằng
1 byte gồm bao nhiêu bit?
A. 5 bit
B. 6 bit
C. 7 bit
D. 8 bit
Trong hệ điều hành Windows, khi muốn tắt 1 cửa sổ đang làm việc bằng bàn phím ta dùng tổ hợp phím gì?
A. Esc
B. Ctrl + Alt + Delete
C. Crt + Delete
D. Alt + F4

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122609
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: