Đăng Nhập
Câu nói "thà ta phụ người chứ không để người phụ ta" là của nhân vật nào trong truyện Tam quốc chí?
A. Đổng Trác
B. Chu Du
C. Lữ Bố
D. Tào Tháo
Người phiên dịch tiếng Nga của Bác Hồ là ai?
A. Đỗ Như Phước
B. Lê Hồng Phong
C. Trần Văn Linh
D. Nguyễn Hữu Tộ
TT - Ở tỉnh Phú Yên, ông Đỗ Như Phước, nguyên chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, được biết đến như là người sở hữu một bảo tàng gia đình phong phú về Lênin và quê hương Cách mạng Tháng Mười… Đặc biệt ông còn là người phiên dịch tiếng Nga cho Bác Hồ.
"gallon" là đơn vị đo yếu tố nào?
A. Chiều dài
B. Độ sâu nước biển
C. Độ rung chấn
D. Thể tích
Đơn vị đo thể tích của Anh
Từ nào còn thiếu trong câu "Đãi cát tìm ..."?
A. Đá
B. Lúa
C. Vàng
D. Hoa
Đâu là câu nói rằng người đàn bà chua ngoa, ghê gớm?
A. Đánh bạc khát nước
B. Đánh chó chửi mèo
C. Danh đá cá cày
D. Đánh đông dẹp bắc

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122609
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: