Đăng Nhập
Nhà thơ nào ở nước ta có nhiều bài thơ được phổ nhạc nhiều nhất?
A. Tạ Hữu Yên
B. Trịnh Công Sơn
C. Lê Hựu Hà
D. Quốc Trung
Người sáng tạo ra nhân vật văn học Sherlock Holmes là ai?
A. Conan Doyle
B. Hemingway
C. Chaiskovki
D. SôLôKhốp
Đàn Đáy có mấy dây?
A. 3
B. 4
C. 5
D. Không có dây
Bài thơ “Dương phụ hành” do ai sáng tác?
A. Nguyễn Bỉnh Khiêm
B. Phan Huy Chú
C. Cao Bá Quát
D. Nguyễn Khuyến
Ở loài chó, tuyến mồ hôi tập trung hầu hết ở đâu?
A. Da
B. Chân
C. Lưỡi
D. Mắt

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122481
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: