Đăng Nhập
Biển nào trên thế giới được mệnh danh là chiếc gương soi chung cho 3 châu lục?
A. Hắc Hải
B. Biển Chết
C. Địa Trung Hải
D. Biển Arap
Trên bản đồ thế giới, biển nào là hải giới của LB Nga và đồng thời là hải giới của 8 quốc gia khác?
A. Biển Đen
B. Biển Đỏ
C. Địa Trung Hải
D. Biển Bantich
Địa Trung Hải là một phần của:
A. Đại Tây Dương
B. Ấn Độ Dương
C. Thái Bình Dương
D. Bắc Băng Dương
Việt Nam giáp với Campuchia, Trung Quốc và quốc gia nào?
A. Thái Lan
B. Malaysia
C. Lào
D. Philippines
Việt Nam giáp với Trung Quốc, Lào và quốc gia nào?
A. Myanmar
B. Thái Lan
C. Singapore
D. Campuchia

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122481
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: