Đăng Nhập
Từ nào còn thiếu trong câu tục ngữ "Làm thầy nuôi vợ, làm thợ nuôi ..."?
A. Con
B. Cha
C. Miệng
D. Mẹ
Đâu là một dụng cụ quang học?
A. Thâu kim
B. Thấu tim
C. Thấu kính
D. Sâu kim
Đâu là một hiện tượng vật lý?
A. Thẩm âm
B. Thẩm định
C. Thẩm mỹ
D. Thẩm thấu
Hiện tượng các dung dịch thấm qua các màng động vật hay thực vật.
Đâu là một dụng cụ để đựng bằng thủy tinh?
A. Thẩu
B. Thâu
C. Thầu
D. Thấu
Lọ bằng thủy tinh cổ ngắn, miệng rộng, vai ngang, dùng để đựng kẹo, mứt.
Đất do vua phong, ban thưởng cho người có công gọi là gì?
A. Thái sơn
B. Thái ấp
C. Thái công
D. Thái cực

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122609
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: