Đăng Nhập
Đầu là một món ăn làm bằng bì, thịt hay tôm cá chín tái trộn với thính và ướp lá ổi.?
A. Chạo
B. Chao
C. Cháo
D. Chảo
Đâu là một loại thức ăn lỏng được nấu bằng gạo?
A. Chao
B. Chạo
C. Cháo
D. Chảo
Đâu là một món ăn làm bằng đậu phụ để lên men trong dung dịch rượu và muối?
A. Chao
B. Cháo
C. Chảo
D. Chào
từ nào sau đây có nghĩa là một sợi dây thừng to và dài/?
A. Chảo
B. Chão
C. Chạo
D. Chao
Củ khoai lang bị con hà ăn người ta gọi là gì?
A. Khoai sưng
B. Khoai sùng
C. Khoai sũng
D. Khoai súng

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122609
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: