Đăng Nhập
Trong các giống chó sau, giống chó nào nhỏ nhất?
A. Chó phốc
B. Chó Berger
C. Ngao
D. Cho sói
Trong các loài chó sau loài nào không được nuôi trong nhà?
A. Chó Phốc
B. Chó Bạc Ghê
C. Cho Sói
D. Chó Ngao
Đâu là tên một sáng tác của nhạc sĩ "Trần Kiết Tường"?
A. Anh Ba Hưng
B. Anh Hai Lúa
C. Anh Ba Hường
D. Anh Ba Hùng
Không có sự kết hợp giữa can-chi nào sau đây?
A. Canh Ngọ
B. Tân Mùi
C. Ất Tỵ
D. Quý Thân
Tác phẩm nào sau đây không phải của nhà văn "Nguyễn Minh Châu"?
A. Dấu Chân Người Lính
B. Thư Nhà
C. Cửa Sông
D. Bức Tranh

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122609
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: