Đăng Nhập
Theo thuyết ngủ Hành, hành nào khắc với hành Mộc?
A. Kim
B. Thủy
C. Hỏa
D. Thổ
Truyện kể về các vị thần gọi là gì?
A. Tiểu thuyết
B. Sử ký
C. Trích lục
D. Thần thoại
Đâu là tên gọi một điệu nhảy?
A. Dam bô
B. Phô tô
C. Man bô
D. Mô nô
Con gì thường sống trong lông của chó, mèo?
A. Bọ rùa
B. Bọ chét
C. Cánh cam
D. Bo hung
Làng Tây Tựa ở ngoại thành Hà Nội nổi tiếng với nghề gì?
A. Dệt lụa
B. Làm đồ gốm
C. Trồng hoa
D. Rèn

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122429
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: