Đăng Nhập
Mùa nào sau đây khác với ba mùa còn lại?
A. Mùa cốm
B. Mùa rưoi
C. Mùa vịt
D. Mùa hanh
Sông Cái là tên gọi cổ của con sông nào sau đây?
A. Sông Hồng
B. Sông Đà
C. Sông Cửu Long
D. Sông Thạch Hản
Tác phẩm nào không phải của nhà văn Pháp?
A. Miếng da lừa
B. Nông dân
C. Ảo mộng tiêu tan
D. Đức bà Paris
Đức bà Paris của Victor Hugo
Đâu là tên một quốc gia?
A. Áo
B. Quần
C. Mũ
D. Giầy
"Chiều ba mươi, nợ hỏi tít mù, co cẳng đạp thằng Bần ra cửa. Sáng mồng một, rượu say túy lúy, giơ tay bồng ông Phúc vào nhà." là câu đối tết của ai?
A. Hồ Xuân Hương
B. Nguyễn Công Trứ
C. Tú Xương
D. Vũ Đình Liên

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122485
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: