Đăng Nhập
Phố nào không có tên ở Hà Nội hiện giờ?
A. Hàng Đào
B. Hàng Ngang
C. Hàng Mả
D. Hàng Vừng
"Se chỉ luồn kim" là điệu hát nổi tiếng của loại hình nghệ thuật nào dưới đây?
A. Dân ca quan họ
B. Tuồng
C. Chèo
D. Cải lương
Những từ cuối trong bài hát "Trên đỉnh phù vân" là cụm từ nào?
A. Mênh mênh mang mang
B. Vi vi vu vu
C. Tìm người trong mộng
D. Trúc Lâm thiền tự
Giửa chốn huyền không, tìm người trong mộng
Hành tinh huyền ảo với tộc người Na-vi trong phim Avatar của đạo diễn James Camaron có tên là gì?
A. Pluto
B. Haumea
C. Venus
D. Pandona
"Đường xa chớ sợ Ngô Lào, Trăm điều hãy cứ trông vào một ta" là câu nói của ai với Thúy Kiều?
A. Từ Hải
B. Thúc Sinh
C. Mã Giám Sinh
D. Sở Khanh

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122485
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: