Đăng Nhập




Cho đến nay ngành khai thác than của nước ta có lịch sử phát triển khoản bao nhiêu năm?
A. Khoản 50 năm
B. Khoản 60 năm
C. Khoản 70 năm
D. Khoản 80 năm
ra đời trong thời kỳ pháp thuộc 12/11/1936 mỏ than đầu tiên được khai thác.
Điền từ còn thiếu trong câu thành ngữ: "Chết trong còn hơn ..."
A. Sống nhục
B. Sống phục
C. Sống đục
D. Sống tục
Hiện nay nước ta có bao nhiêu tỉnh có đường biên giới với Capuchia
A. 7 tỉnh
B. 8 tỉnh
C. 9 tỉnh
D. 10 tỉnh
CLB nào đã 2 lần liên tiếp đạt cúp C1 Châu Âu mùa bóng 1988-1989 và 1989-1990?
A. AC Milan
B. Barcelona
C. Real Maldrid
D. Chelsea
Từ nào sau đây viết đúng chính tả?
A. Dôm dả
B. Dôm rả
C. Rôm rả
D. Rôm dả

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122485
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: