Đăng Nhập
Biệt danh Elephants là của đội bóng châu Phi nào?
A. Angola
B. Bờ Biển Ngà
C. Senegal
D. Nam Phi
Hy Lạp nằm trên bán đảo nào của châu Âu?
A. Xcangdinavi
B. Butrida
C. Balkan
D. Queensland
Nguyên tố hóa học có nhiều thứ 2 trong vũ trụ?
A. He
B. Ni
C. H
D. O
Vườn quốc gia ở Trung Quốc chuyên bảo vệ loài gấu trúc đặt ở tỉnh nào?
A. Quế Lâm
B. Thiểm Tây
C. Thanh Hải
D. Tứ Xuyên
Công ty nào là nhà phát minh kỹ thuật in mực khô?
A. EPSON
B. IBM
C. XEROX
D. Microsoft

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122607
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: