Đăng Nhập
Quốc gia nào gia nhập ASIAN muộn nhất?
A. Lào
B. Mi-a-ma
C. Cam-pu-chia
D. Việt Nam
Truyện ký "Tôi đi học" được xuất bản lần đầu vào năm 1970 là của tác giả nào?
A. Nguyễn Nhật Ánh
B. Nguyễn Ngọc Tư
C. Nguyễn Ngọc Ký
D. Nguyễn Thị Thu Huệ
Là truyện ký viết bằng chân của nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký
Thành phố nào của nước Nga không có hiện tượng đêm trắng về mùa hè?
A. Murmansk
B. Arkhalgelsk
C. Severodvinsk
D. Khabarovsk
Thế Lữ theo học ngành gì trước khi trở thành nhà thơ?
A. Ngành y
B. Ngành kỷ thuật
C. Ngành mỹ thuật
D. Báo chí
Thế Lữ (6 tháng 10 năm 1907 – 3 tháng 6 năm 1989) là nhà thơ, nhà văn, nhà hoạt động sân khấu Việt Nam....Năm 1929, ông lên Hà Nội, thi đỗ dự thính vào trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, học cũng chỉ một năm rồi lại bỏ do bất mãn với một giáo sư và giám hiệu của trường[1][8]. Ở trường mỹ thuật, ông chơi thân nhất với những bạn như Nguyễn Đỗ Cung, Trần Bình Lộc; cùng với Vũ Đình Liên, Ngô Bích San, Hoàng Lập Ngôn... tổ chức một salon littéraire, chuyên thảo luận về văn học.[8]
Khi ngủ cần phải mắc thứ gì sau đây để tránh muỗi?
A. Gối
B. Màn
C. Đệm
D. Chăn

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122485
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: