Đăng Nhập




Nhà thơ nào từng là Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin?
A. Nguyễn Đình Thi
B. Nguyễn Khoa Điềm
C. Tố Hữu
D. Chế Lan Viên
Vương miện hoa hậu thế giới năm 2003 được trao cho hoa hậu nào?
A. Nauy
B. Vênzuela
C. Ailen
D. Ấn Độ
Danh nhân Trần Nguyên Đán là ông nội của ai?
A. Nguyễn Khuyến
B. Nguyễn Đình Chiểu
C. Nguyễn Trãi
D. Nguyễn Du
Môn Yoga có nguồn gốc từ quốc gia nào?
A. Nepan
B. Banlades
C. Ấn Độ
D. Pakistan
Kính thiên văn vũ trụ Hubble thuộc sở hữu của quốc gia nào?
A. Mỹ
B. Liên Xô
C. Pháp
D. Trung Quốc

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122485
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: