Đăng Nhập
Nguyên tố hóa học nào được tìm thấy vào năm 1826 trong các nguyên tố sau đây?
A. Nhôm
B. Argon
C. Chì
D. Brôm
Nguyên tố hóa học nào được tìm thấy vào năm 1868 trong các nguyên tố sau đây?
A. Magie
B. Nitơ
C. Heli
D. Hidro
Nguyên tố hóa học nào được tìm thấy vào năm 1894 trong các nguyên tố sau đây?
A. Flo
B. Đồng
C. Kẽm
D. Argon
Nguyên tố hóa học nào được tìm thấy vào năm 1898 trong các nguyên tố sau đây?
A. Argon
B. Neon
C. Heli
D. Hidro
Nguyên tố hóa học nào được tìm thấy vào thời thượng cổ trong các nguyên tố sau đây?
A. Bạc
B. Nhôm
C. Silic
D. Flo

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122481
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: