Đăng Nhập
Hành tinh huyền ảo với tộc người Na-vi trong phim Avatar của đạo diễn James Camaron có tên là gì?
A. Pluto
B. Haumea
C. Venus
D. Pandona
"Đường xa chớ sợ Ngô Lào, Trăm điều hãy cứ trông vào một ta" là câu nói của ai với Thúy Kiều?
A. Từ Hải
B. Thúc Sinh
C. Mã Giám Sinh
D. Sở Khanh
Lê Văn Thiêm là người Viêt Nam đầu tiên nhận bằng tiến sĩ quốc gia Pháp về bộ môn nào?
A. Văn học
B. Toán học
C. Vật lý
D. Hóa học
Màu vàng của bánh Phu Thê truyền thống được làm từ gì?
A. Quả dành dành
B. Phẩm màu vàng
C. Bột nghệ
D. Nước cà rốt long
Om là vật dụng gì mà đồng bào Khơ- me Nam Bộ dùng trong đời sống hằng ngày?
A. Cái niêu
B. Con dao
C. Cái chum
D. Cái ấm

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122609
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: