Đăng Nhập
Trụ sở của cơ quan hành chính trên cấp Bộ?
A. Sở
B. Phủ
C. Ty
D. Thủ
Đâu là một chứng bệnh do nước ứ đọng trong các mô dưới da, khiến cho da sưng phồng lên?
A. Mẫn
B. Phù
C. Tấy
D. Xưng
Đâu là tên một loại hoa?
A. Mai
B. Mốt
C. Bữa kia
D. Hôm qua
Người ta thường dùng thứ gì sau đây để trượt tuyết?
A. chiếu
B. ván
C. chăn
D. phản
Ca trù còn được gọi là hát gì?
A. Ả mơ
B. Ả mận
C. Ả hồng
D. Ả đào

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122485
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: