Đăng Nhập
Trong thi đấu môn bóng bầu dục mỗi đội có bao nhiêu cầu thủ?
A. 10
B. 12
C. 14
D. 15
Trong trận đấu bóng bầu dục, có bao nhiêu cầu thủ thi đấu trong cùng một thời điểm (Loại trừ trường hợp cầu thủ bị truất quyền thi đấu)?
A. 26
B. 28
C. 30
D. 32
Mỗi bên có 15 cầu thủ thi đấu
Khung thành của môn bóng bầu dục có hình chữ gì?
A. M
B. U
C. E
D. H
Xà ngang cao 3 mét
Trong thi đấu môn bóng chày, mỗi đội có bao nhiêu cầu thủ ?
A. 7
B. 8
C. 9
D. 10
Kích thước 175 m x 125 m là kích thước của sân thi đấu môn thể thao nào?
A. Bóng đá
B. Bóng chày
C. Bóng bầu dục
D. Hóc cây trên cỏ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122481
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: