Đăng Nhập
Ai là người đã tìm ra vác sin phòng bênh đậu mùa?
A. Calmtte
B. Yersin
C. Melvin Calvin
D. Henry Cavendis
Trong lịch sử Việt Nam đã có lần nước ta rơi vào tay Nhật Bản khi ấy tên gọi nước ta là gì ?
A. Đế Quốc An Nam
B. Đế Quốc Việt Nhật
C. Đế Quốc Việt Nam
D. Đế Quốc Bù Nhìn
Từ 11/3 đến 23/8 năm 1945 dưới sự đô hộ của Nhật .Đế quốc Việt Nam là một quốc gia trong lịch sử Việt Nam tồn tại 5 tháng (từ 11 tháng 3, 1945 - 23 tháng 8, 1945) được Nhật Bản hậu thuẫn sau khi triều đình Nhà Nguyễn tuyên bố xóa bỏ Hiệp ước Patenôtre.
Quái vật trong thần thoại của Hy Lạp người anh của vua "Minos" mình người đầu con gì?
A. Trâu
B. Ngựa
C. Bò
D. Rồng
Trong thần thoại đọc truyên truyền thuyết Minos là tên của 1 vị vua có anh dị dạng mình người đầu bò
Trong 64 quẻ Kinh Dịch thì quẻ nào sau đây không tồn tại ?
A. Sơn Hỏa Bí
B. Sơn Địa Bác
C. Trạch Thủy Cách
D. Lôi Trạch Quy Muội
Chỉ có quẻ Trạch Hỏa Cách chứ khôngtồn tại quẻ Trạch Thủy Cách
Trong các trường đại học sau trường nào lâu đời nhất trên thế giới ?
A. Stanford University, C.A. U.S.A.
B. Cambridge University , UK
C. Oxford University ,Oxfordshire, UK
D. Harvard University ,M.A. U.S.A.
915 năm tuổi do nó được thành lập vào năm 1096

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122481
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: