Đăng Nhập
Nhà lạnh đạo cu ba Fidel Castro đã kết nghĩa anh em với vị anh hùng nào của nước ta?
A. Đình Núp
B. Phạm Tuân
C. Giáp Văn Khương
D. Lê Mã Lương
anh hùng đinh núp người anh hùng của vùng đất cao ng là nhân vậ trong tác phẩm đất nước đướng lên
Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam của Mỹ cùng đi với ông Lê Đức Thọ có thư ký đi cùng là ai?
A. Lưu Văn Lợi
B. Nguyễn Quý Chánh
C. Trần Huy Liệu
D. Trần Quang Diệu
trong phái đoàn đi pa ri ký hiệp định 27 tháng 1 năm 1973 có Lưa Văn Lơi là thư ký
Quốc lộ 56, trước đây là tỉnh lộ 2, là con đường nối hai tỉnh nào?
A. Đồng Nai- Bà Rịa V.Tàu
B. Đồng Nai- Lâm Đồng
C. Đồng Nai- Bình Thuận
D. Bà Rịa V.Tàu- Bình Thuận
Địa đạo An Thới thuộc tỉnh nào nước ta?
A. TP HCM
B. Bình Dương
C. Bình Phước
D. Tây Ninh
Địa đạo An Thới thuộc tỉnh nào nước ta?
A. TP HCM
B. Bình Dương
C. Bình Phước
D. Tây Ninh

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122481
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: